Orm

 

orm

Orm
Postavení ve skupině: Svobodný muž , elitní válečník, berserkr

Orm byl člověk okamžiku. Včerejšího večera se v hospodě hojně naléval pivem, soupeřil v páce a pak si užil pár hodin s pěknou holkou. Orm měl rád všechny činnosti, které vykonával a věnoval se jim celým člověkem. Ať se jednalo o pitku v hospodě, boj, lov nebo práci se dřevem. Teď se už jeho smysly plně soustředily na pomalu se probouzející les. Měl v úmyslu jít vybrat pasti a všechno ostatní podle štěstí. Masa bylo doma sice dost, ale podle kapek vody z dechu, které se mu srážely okolo úst v rudých vousech, bylo zřejmé, že se začíná prudce ochlazovat a zima přijde letos dřív. Další nasolené maso se určitě neztratí. Na opasku se mu v očku pohupovali dva pěkní ušáci, kterým pasti zlomily vazy. Čistá a rychlá smrt. Vážil si všech darů, kterých se člověku od bohů dostávalo a neměl rád zbytečné utrpení. I v boji se snažil soupeřovi poskytnout rychlou smrt. Orm si vážil života a proto dokázal ocenit dobrou smrt.

Rychle postupoval lesem a směřoval ke skalám. Včera se stavil u Nikovy ženy a řekl jí, že ráno půjde k milířům. Teď se mu v tlumoku na zádech natřásaly do komínků svázané placky, nasolené maso a ve vaku šplouchalo řídké pivo. Nik bude ještě pár dní hlídat milíře a potřebuje jíst. Orm kráčel rychle lesem. Les byl prudce svažitý, plný výmolů a on nechtěl jít zpátky v noci. Potlouci se může i při příjemnějších činnostech. Lovit stejně už také nebude, díky rychlé chůzi se začal potit, po zádech mu stékaly čůrky potu a zvěř ho musela cítit až za kopec. Nebral na vědomí ani kvílející žaludek, nají se až nahoře. Když udrží tempo, bude nahoře zkraje odpoledne a bude mít dost času, aby s Nikem probral novinky, plány na jarní výpravu a v klidu se najedl. Pravidelně postupoval vzhůru celé dopoledne a těsně před polednem vyšel na hřeben. Teď jen sejde kousek dolů a bude u milířů. Až bude dřevěné uhlí hotové, přijedou cestou vozy a odvezou ho. Cesta od milířů do vesnice byla sice pohodlnější, ale jeden směr zabral celý den. Popošel ke kraji skaliska a pohlédl dolů. Vzápětí se zamračil. Ze tří milířů doutal pouze jeden. Ze zbylých dvou nevycházel žádný kouř. A Nik nebyl nepořádník, aby z nedbalosti nechal milíře vyhasnout. Rychlým pohybem se ujistil, že sax nenechal doma a pevněji sevřel ratiště oštěpu. Vyšel dost na lehko, nepředpokládal, že by něco mohlo stát, měl na sobě jen lněnou a těžší vlněnou tuniku. Nu, aspoň bude pohyblivější. Přikrčil se a opatrně sestupoval do údolí. Orm byl i na seveřana velký chlap, pokus o nenápadný pohyb byl pro něj velmi náročný. Dole sice nikoho neviděl, což ovšem neznamenalo, že někdo nečíhá skryt před jeho zraky pod hustými větvemi jehličnanů. Když sešel dolů, obešel téměř celou mýtinu po obvodu kryt šerem stromů. Nikdo zde nebyl, jen na cestě našel stopy kopyt po příjezdu i odjezdu koní. Co ho ovšem znepokojovalo víc bylo to, že po Nikovi nebyla ani jediná stopa. V kraji mýtiny stál třístěnný přístřešek pro koně a pro uhlíře pro případ špatného počasí. Okolo něj byly již stromy vykáceny, bude to muset risknout. Stejně to vypadá, že tu nikdo není. Opatrně se přiblížil ke stavbě a u posledních stromů zastavil a vyčkal, jestli nevzbudil pozornost. Nikde se nic nepohnulo. Rychle obhlédl okolí a zároveň zkontroloval skalisko, ze kterého sestoupil, jestli tam někdo není. Pak vyšel ze stínu stromu a směřoval k přístřešku. Neslyšel podupávat koně, kůň tam zřejmě není. Opatrně nahlédl do zatemnělé místnosti. U koryta kůň skutečně uvázán nebyl. U sloupku ležel Nik. Orm ho opatrně vynesl ven. Na Nikově tunice a nohavicích byly velké skvrny zaschlé krve. Nik slabě zasténal. Dýchal velmi přerývaně a na čele se mu perlily kapky potu z horečky. Otevřel oči a během toho, co ho Orm dle svých schopností ošetřoval, sýpavě vyprávěl, že včera sem přijeli tři jezdci. Chtěli jeho koně. Z jejich řeči pochopil, že další člen jejich skupiny je bez koně, protože ten jeho si snad někde zlomil nohu. Nik jim koně nechtěl dát. Tak se rozhodli, že si ho vezmou násilím. Nik se bránil, ale početní převaha udělala své. Pak opět upadl do bezvědomí. Ztratil hodně krve a rány byly špinavé. Orm uvažoval. Když půjde pro pomoc, dostanou se sem s vozem nejdříve zítra večer. To Nik nepřežije. Potřeboval co nejdříve vyčistit pořádně rány a dostat byliny na sražení horečky. Podíval se na Nika. Bude to zlá cesta. Bude muset jít velký kus lesem ve tmě a ještě se živou zátěží na zádech.