Haegr

hegr

Haegr

Věčně nespokojený obr. Haegr je skupinový brblal a opozice. Protože ale v každé skupině musí být rovnováha, ujal se této funkce Haegr a plní ji zodpovědně a rozumně a poukazuje na nešvary. Když zrovna Haegr nevykonává výše uvedenou funkci, tak jeho šikovné ruce zpracovávají kůži do krásných věcí nebo usměrňují některého ze psů. Haegr vypadá jako podezřívavý medvěd, ale když se Vám ho podaří rozesmát, máte vyhráno.